Ochrana osobných údajov

Ďakujeme za Váš záujem o náš internetový obchod. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. V tejto politike ochrany osobných údajov nájdete podrobné informácie o tom, ako zaobchádzať s vašimi údajmi. Správca vašich údajov je: MeClo sp z .o.o., Ul. Powstańców Warszawskich 8, 38-400 Krosno contact@meclo.com.pl

Dôverné osobné údaje sa ukladajú pri dodržiavaní pravidiel a bezpečnostných opatrení s požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch platných v Poľskej republike:

  • Zákon z 29.08.1997 o ochrane osobných údajov (Zbierka zákonov č. 101 z roku 2002, položka 926, v znení neskorších predpisov)
  • Zákon z 18. 7. 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov č. 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov)
  • Vyhláška ministra vnútra a správy z 29.04.2004 o dokumentácii spracovania osobných údajov, ako aj technických a organizačných podmienkach, ktoré musia spĺňať zariadenia a IT systémy používané na spracovanie osobných údajov (Zbierka zákonov č. 100, položka 1024)
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 27. apríla 2016 (položka 2016/679) o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrana údajov - GDPR) odo dňa nadobudnutia účinnosti;


1. Prístup k údajom a hosting

Na naše webové stránky máte prístup bez zadania osobných údajov. Zakaždým, keď sa webová stránka vyvolá, server automaticky uloží iba tzv protokoly servera, ako je názov požadovaného súboru, vaša IP adresa, dátum a čas hovoru, množstvo prenesených údajov a poskytovateľ internetových služieb, ktorý žiadosť podáva (prístupové údaje), dokumentuje volanie stránky.
Tieto údaje sa analyzujú iba s cieľom zabezpečiť správne fungovanie webovej stránky a zlepšiť našu ponuku. Vyššie uvedené slúži - ako súčasť posúdenia záujmov - na zabezpečenie nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v správnom predložení našej ponuky. Všetky prístupové údaje sa vymažú do siedmich dní od ukončenia vašej návštevy stránok.
Hostingové služby poskytované externým poskytovateľom služieb
V rámci poverenia spracovaním údajov - na základe našej žiadosti poskytuje externý poskytovateľ služieb služby v oblasti hostenia a prezentácie webových stránok. Všetky údaje, ktoré - ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov - boli zhromaždené ako súčasť používania našej webovej stránky alebo vo formulároch poskytnutých na tento účel v internetovom obchode, sú uložené na serveroch tohto poskytovateľa služieb. Spracovanie na iných serveroch sa uskutočňuje iba v rozsahu stanovenom v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
Tento poskytovateľ služieb má sídlo v krajine, ktorá patrí do Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.
 

2. Zber a spracovanie údajov na vykonanie zmluvy a vytvorenie zákazníckeho účtu

Zhromažďujeme osobné údaje, iba ak nám ich dobrovoľne poskytnete zadaním objednávky, kontaktovaním nás (napr. Kontaktným formulárom alebo e-mailom) alebo vytvorením zákazníckeho účtu. Povinné polia sú označené ako také, pretože údaje, ktoré obsahujú, sú potrebné na to, aby sme splnili zmluvu alebo zvážili prípad, v ktorom ste nás kontaktovali, alebo si založili zákaznícky účet. Bez nich nemôžete dokončiť objednávku alebo si vytvoriť zákaznícky účet alebo nás kontaktovať. Aké údaje sa zbierajú, vyplývajú z formulárov, do ktorých sa údaje vkladajú. Údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme na plnenie zmluvy a na vaše otázky. Po splnení zmluvy alebo vymazaní vášho zákazníckeho účtu bude spracovanie vašich údajov obmedzené a po uplynutí doby uchovávania uvedenej v daňových predpisoch a zákone o účtovníctve sa tieto údaje vymažú, pokiaľ výslovne nesúhlasíte s ďalším použitím týchto údajov alebo v súlade s platnými predpismi. Vyhradzujeme si právo pokračovať v používaní údajov, o ktorých vás budeme v tomto vyhlásení informovať v takejto situácii. Váš zákaznícky účet je možné kedykoľvek odstrániť. Za týmto účelom pošlite správu na našu kontaktnú adresu uvedenú v časti „Naše kontaktné údaje a vaše práva“ alebo použite príslušnú funkciu vo svojom zákazníckom účte.
 

3. Prenos údajov

Za účelom splnenia zmluvy odovzdávame vaše údaje kuriérskej spoločnosti, ktorá sa podieľa na dodávke, ak je to potrebné na dodanie objednaného tovaru. V závislosti od toho, ktorý poskytovateľ platobných služieb si vyberiete v procese objednávania, prevádzame platobné údaje zhromaždené na tento účel úverovej inštitúcii, ktorá podporuje platbu, a prípadne poskytovateľovi platobných služieb, ktorý sme vybrali my alebo vami, aby sme mohli spracovať platbu. Niektorí poskytovatelia platobných služieb zbierajú údaje sami, ak si u nich založíte účet. V takých prípadoch sa prihláste k poskytovateľovi platobných služieb pomocou prístupových údajov ako súčasť objednávky. Uplatňujú sa aj zásady ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb.
Niektorí poskytovatelia platobných služieb spolupracujúci s nami a kuriéri majú sídlo v krajine, ktorá nie je členom Európskej únie. Osobné údaje sa týmto spoločnostiam poskytujú iba na účely splnenia zmluvy.
Preposielanie údajov kuriérskej spoločnosti
Ak nám poskytnete svoj výslovný súhlas počas alebo po zadaní objednávky, poskytneme vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo kuriérskej spoločnosti, aby vás mohla pred doručením objednávky kontaktovať, aby vám poradila alebo zariadila doručenie.
Vyššie uvedený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním príslušnej správy na našu kontaktnú adresu uvedenú v časti „Naše kontaktné údaje a vaše práva“ alebo zaslaním správy priamo kuriérskej spoločnosti na kontaktnú adresu uvedenú nižšie. Po zrušení súhlasu odstránime vaše údaje uvedené v tomto účel údajov, pokiaľ výslovne nesúhlasíte s ďalším použitím vašich údajov na iné účely alebo pokiaľ si nevyhradzujeme právo pokračovať v používaní údajov v zákonných prípadoch, o čom - v tomto prípade vás v tomto vyhlásení informujeme.
 

4. E-mailový spravodaj

Reklama zaslaná e-mailom po prihlásení na odber bulletinu
Ak sa prihlásite na odber nášho informačného bulletinu, použijeme údaje potrebné na tento účel alebo údaje, ktoré ste poskytli samostatne, aby sme vám pravidelne zasielali náš informačný bulletin elektronicky na základe vášho súhlasu.
Odber spravodajstva môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním správy s relevantnými informáciami alebo použitím príslušného odkazu v bulletine. Po odhlásení odstránime vašu e-mailovú adresu, pokiaľ výslovne nesúhlasíte s ďalším použitím vašich údajov na iné účely, alebo si vyhradzujeme právo pokračovať v používaní údajov v zákonom povolených prípadoch, o čom vás v takejto situácii budeme informovať v tomto vyhlásení.
Informačný bulletin je zasielaný v rámci poverenia spracovaním údajov našou objednávkou poskytovateľom služieb, ktorému poskytneme vašu e-mailovú adresu.
Tento poskytovateľ služieb má sídlo v krajine, ktorá patrí do Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.


5. Cookies

Na zvýšenie príťažlivosti našej webovej stránky a umožnenie používania určitých funkcií na zobrazenie relevantných produktov alebo na účely prieskumu trhu používame tzv sušienky. Vyššie uvedené - ako súčasť analýzy a hodnotenia záujmov - slúži na ochranu nášho legitímneho záujmu spočívajúceho v optimálnom predstavení našej ponuky. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa automaticky ukladajú do vášho koncového zariadenia. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa odstránia po ukončení relácie webového prehľadávača, t. J. Po jeho ukončení (tzv. Relácie cookies). Ostatné súbory cookie sú uložené na vašom koncovom zariadení a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri nasledujúcej návšteve stránky (trvalé súbory cookie). Čas uloženia je uvedený v nastaveniach súborov cookie vášho webového prehľadávača. Prehliadač môže byť nakonfigurovaný tak, aby prijímal informácie o používaní súborov cookie a mohol sa rozhodnúť, či ich v určitých prípadoch alebo úplne prijme. Prehliadače spravujú nastavenia súborov cookie rôznymi spôsobmi. V pomocnej ponuke webového prehľadávača nájdete vysvetlenia o zmene nastavení súborov cookie. Sú k dispozícii na nasledujúcich odkazoch:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Ak nesúhlasíte s používaním cookies, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.


6. Reklama pomocou nástrojov elektronického marketingu

Remarketing Google AdWords
Pomocou služby Google Adwords propagujeme našu webovú stránku vo výsledkoch vyhľadávania a na webových stránkach tretích strán. Z tohto dôvodu je pri návšteve našej webovej stránky v zariadení každého návštevníka automaticky ponechaný tzv cookie pre remarketing Google, ktoré vám pomocou pseudonymného identifikátora (ID) a na základe navštívených stránok umožňuje zobrazovať inzerciu orientovanú na záujmy. Vyššie uvedené - ako súčasť analýzy a hodnotenia záujmov - slúži na ochranu nášho legitímneho záujmu spočívajúceho v optimálnom fungovaní našej webovej stránky na trhu.
Ďalšie spracovanie údajov sa uskutoční, iba ak ste spoločnosti Google súhlasili s kombináciou histórie prehliadania a používania aplikácie s vaším účtom a s použitím informácií z vášho účtu Google na prispôsobenie reklám zobrazovaných na webových stránkach. Ak budete v takom prípade prihlásení pri návšteve našich webových stránok v službách Google, spoločnosť Google použije vaše údaje spolu s údajmi služby Google Analytics na vytvorenie a definovanie zoznamov cieľových skupín pre remarketing na rôznych zariadeniach. Na tento účel spoločnosť Google dočasne kombinuje vaše osobné údaje s údajmi služby Google Analytics a vytvára tak cieľové skupiny.

Remarketingová služba Google AdWords je ponuka spoločnosti Google LLC (www.google.pl). Spoločnosť Google LLC má sídlo v USA a je držiteľom certifikátu EU-US-Privacy Shield. Aktuálny certifikát je k dispozícii na nasledujúcom odkaze. V rámci dohody medzi USA a Európskou komisiou Komisia ustanovila primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti, ktoré majú osvedčenie o ochrane súkromia.

Kliknutím na tento odkaz môžete deaktivovať súbory cookie, ktoré sa používajú na remarketing. Okrem toho môžete získať informácie o používaní súborov cookie a príslušných nastaveniach na webovej stránke Digital Advertising Alliance.


7. Doplnky pre sociálne siete

Používanie sociálnych doplnkov
Naše webové stránky používajú tzv sociálne doplnky („pluginy“) na sociálnych sieťach.
Po zobrazení našej webovej stránky obsahujúcej takýto doplnok vytvorí váš prehliadač priame spojenie so servermi Facebook, Google, Twitter alebo Instagram. Obsah doplnku prenáša príslušný poskytovateľ služieb priamo do vášho prehliadača a integruje sa do webovej stránky. Vďaka tejto integrácii dostanú poskytovatelia služieb informácie, ktoré si prehliadač prezeral na našich webových stránkach, a to aj vtedy, ak nemáte profil u daného poskytovateľa služieb alebo naň nie ste aktuálne prihlásení. Tieto informácie (spolu s vašou IP adresou) odosiela váš prehliadač priamo na server daného poskytovateľa služieb (niektoré servery sa nachádzajú v USA) a tam sa ukladajú. Ak ste sa prihlásili na niektorú z lokalít sociálnych sietí, tento poskytovateľ služieb bude môcť priamo priradiť návštevu našej webovej stránky vášmu profilu na danej stránke sociálnych sietí. Ak používate daný doplnok, napríklad kliknete na tlačidlo „Páči sa mi“ alebo „Zdieľať“, príslušné informácie sa pošlú aj priamo na server daného poskytovateľa služieb a tam sa uložia. Tieto informácie sa zverejnia aj na príslušnej sociálnej sieti a zobrazia sa ľuďom, ktorí boli pridaní ako vaši kontakty.
Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ich ďalšie spracovanie a využívanie poskytovateľmi služieb, ako aj možnosť kontaktu a vaše práva v tomto ohľade a možnosť nastavenia, ktoré zabezpečujú ochranu vášho súkromia, sú opísané v politike ochrany osobných údajov poskytovateľov služieb.

http://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Ak nechcete, aby weby sociálnych sietí porovnávali údaje zhromaždené počas návštev našej webovej stránky priamo s vaším profilom na danej webovej stránke, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť. Môžete tiež úplne zabrániť načítaniu doplnkov na stránke pomocou vhodných rozšírení pre váš prehliadač, napríklad blokovaním skriptov pomocou jazyka „NoScript“ (http://noscript.net/). “


8. Naše kontaktné údaje a vaše práva

Máte právo na bezplatné informácie týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené, ako aj právo ich opraviť, obmedziť spracovanie, odstrániť alebo preniesť.

Ak máte otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania a použitia vašich osobných údajov, opravy, blokovania alebo vymazania údajov a odvolania súhlasu alebo nesúhlasu s používaním určitých údajov, kontaktujte správcu údajov: MeClo sp z .o.o., Ul. Powstańców Warszawskich 8, 38-400 Krosno contact@meclo.com.pl

Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Právo namietať
Ak spracúvame osobné údaje spôsobom opísaným v týchto zásadách ochrany osobných údajov - v rámci analýzy a hodnotenia záujmov - aby sme chránili naše legitímne záujmy, môžete za týmto účelom namietať proti takémuto spracovaniu údajov - s účinnosťou do budúcnosti. Ak sa spracovanie uskutočňuje na účely priameho marketingu, môžete kedykoľvek uplatniť svoje právo namietať. Ak sa spracovanie uskutočňuje na iné účely, máte právo namietať iba z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie.

Po uplatnení svojho práva namietať nebudeme pokračovať v spracovávaní vašich osobných údajov, pokiaľ nepreukážeme existenciu platných legitímnych dôvodov na spracúvanie a nebudú mať prednosť pred vašimi záujmami a právami, alebo ak spracovanie nemá za cieľ vyšetriť, vykonať alebo obhájiť nároky.

Uvedené sa neuplatňuje, ak sa spracovanie údajov uskutočňuje na účely priameho marketingu. V takom prípade nebudeme naďalej spracúvať vaše osobné údaje na uvedený účel.