Info

Projekt POPW.01.02.00-18-0027/21 Wejście firmy Meclo na rynek czeski i jest dofinansowany z
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP


Cele projektu:
Celem projektu jest wejście na nowe rynki: czeski i słowacki z produktami firmy Meclo. Zrealizowanie wszystkich zadań w projekcie pozwoli zdobyć pozycję i rozpoznawalność na wskazanych rynkach, niezbędną do wdrażania pozostałych produktów Wnioskodawcy. Rezultatem projektu będzie znaczący wzrost przychodów i zysku, pozwalający na inwestycję w ekspansję na trudniejsze rynki, jak np. rynek chorwacki. Pozyskane doświadczenia, będą nieocenione przy wdrażaniu produktów na terenie pozostałych państw Unii Europejskiej. Zdobycie pozycji na rynku Państw ościennych pozwoli na rozwój firmy i będzie pierwszym i kluczowym krokiem w realizacji strategii Meclo.

Opis projektu:
W ramach projektu realizowane będą działania związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa Meclo Sp. z o.o. i jego oferty m.in. pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne - czeski i słowacki. W tym celu planuje się skorzystanie z usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z
internacjonalizacją oraz zakup środków trwałych umożliwiających z usprawnienie procesu etykietowania i wysyłki produktów. Rezultatem projektu będzie zwiększenie aktywności gospodarczej firmy Meclo mającej swoją siedzibę w makroregionie Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych, a co za tym idzie zwiększenie jej konkurencyjności.


Wartość projektu:
80 000,00 netto


Wkład Funduszy Europejskich:
85%