Reklamační řád


VRACENÍ NEBO VÝMĚNA
Na veškeré prodávané zboží, pokud není uvedeno jinak, poskytujeme zákonem stanovenou záruční dobu 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že zboží má vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
- vady vzniklé běžným používáním
- nesprávným použitím výrobku
- nesprávným skladováním

POSTUP PŘI REKLAMACI
- Informujte nás o reklamaci e-mailem contact@meclo.cz
- Zboží zašlete řádně vyčištěn, jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
Wintex s.r.o Vranov nad Topľou
Budovateľská 1290
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

- Uveďte důvod reklamace a Vaši adresu a tel. číslo
- Přiložte doklad o koupi reklamovaného zboží (kopii faktury, dokladu o zaplacení)

Upozornění - reklamační podmínky:
Životnost a záruční doba výrobku jsou rozdílné pojmy. Zákonem danou záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, tj dobou, po kterou při správném používání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Spotřebitel je povinen reklamovat daný produkt jakmile se vyskytne výrobní chyba výrobku - spotřebitel nemá dále používat zboží, u kterého zjistil chybu - chybu musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, § 40/1964 Sb. Občanský zákoník. Při užívání výrobku s chybou, a toho důvodu znehodnocení věci, zaniká právo na uplatnění reklamace.
Plně v souladu se zákonem. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od podání reklamace a vyrozumí o tom kupujícího zasláním e-mailu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace výměnu zboží, případně vrácení peněz.