Ochrana osobních údajů


Děkujeme za váš zájem o náš internetový obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. V těchto zásadách ochrany osobních údajů najdete podrobné informace o nakládání s vašimi údaji. Správce vašich údajů je: MeClo sp z .o.o., ul. Powstańców Warszawskich 8, 38-400 Krosno contact@meclo.com.pl

Důvěryhodné osobní údaje jsou ukládány při dodržení pravidel a odpovídajících záruk
s požadavky stanovenými právními předpisy platnými v Polské republice:

  • Zákon ze dne 29.08.1997 o ochraně osobních údajů (zákon č. 101 z roku 2002, položka 926, ve znění pozdějších předpisů)
  • Zákon ze dne 18. 7. 2002 o poskytování elektronických služeb (zákon č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů)
  • RVyhláška ministra vnitra a správy ze dne 29.04.2004 o dokumentaci zpracování osobních údajů a technických a organizačních podmínkách, které by měly být splněny zařízeními a IT systémy používanými pro zpracování osobních údajů (zákon č. 100, položka 1024)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie ze dne 27. dubna 2016 (bod 2016/679) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (Obecné nařízení o Ochrana údajů GDPR) ode dne vstupu v platnost;

 


1. Přístup k datům a hostování

Na naše webové stránky se dostanete bez zadání osobních údajů. Při každém vyvolání webové stránky server automaticky uloží pouze tzv protokoly serveru, jako je název požadovaného souboru, vaše IP adresa, datum a čas hovoru, množství přenesených dat a poskytovatel internetových služeb odesílající požadavek (přístupová data) a dokumentuje volání stránky.
Tato data jsou analyzována pouze za účelem zajištění řádného fungování webu a zlepšení naší nabídky. Výše uvedené slouží - jako součást posouzení zájmů - k zajištění našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve správné prezentaci naší nabídky. Všechna přístupová data budou smazána do sedmi dnů od ukončení vaší návštěvy webu.
Hostingové služby poskytované externím poskytovatelem služeb
V rámci svěřování zpracování dat - na naši žádost provádí externí poskytovatel služeb pro nás služby v oblasti hostování a prezentace webových stránek. Všechna data, která - jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů - byla shromážděna v rámci používání našich webových stránek nebo ve formulářích poskytnutých pro tento účel v internetovém obchodě, jsou uložena na serverech tohoto poskytovatele služeb. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze v rozsahu uvedeném v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
Tento poskytovatel služeb má sídlo v zemi, která patří do Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

2. Shromažďování a zpracování údajů za účelem plnění smlouvy a vytvoření zákaznického účtu

Shromažďujeme osobní údaje, pouze pokud nám je dobrovolně poskytnete zadáním objednávky, kontaktováním nás (např. Pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailu) nebo vytvořením zákaznického účtu. Povinná pole jsou označena jako taková, protože data, která obsahují, jsou nezbytná k tomu, abychom smlouvu splnili nebo zvážili případ, kdy jste nás kontaktovali, nebo si založili zákaznický účet. Bez nich nemůžete dokončit objednávku nebo si vytvořit zákaznický účet nebo nás kontaktovat. Jaké údaje se shromažďují, vyplývají z formulářů, ve kterých se údaje zadávají. Údaje, které nám poskytnete, používáme k plnění smlouvy a odpovídání na vaše dotazy. Po uzavření smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu bude zpracování vašich údajů omezeno a po uplynutí doby uchovávání uvedené v daňových předpisech a zákoně o účetnictví budou tato data vymazána, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším použitím těchto údajů nebo v souladu s platnými předpisy. vyhrazujeme si právo pokračovat v používání dat, o kterých vás budeme v tomto prohlášení informovat v takové situaci. Váš zákaznický účet lze kdykoli smazat. Za tímto účelem pošlete zprávu na naši kontaktní adresu uvedenou v části Naše kontaktní údaje a vaše práva nebo použijte příslušnou funkci ve vašem zákaznickém účtu.

3. Přenos dat

Za účelem plnění smlouvy předáme vaše data kurýrní společnosti, která se podílí na dodávce, pokud je to nutné pro dodání objednaného zboží. V závislosti na tom, kterého poskytovatele platebních služeb si vyberete v procesu objednávání, převedeme platební údaje shromážděné za tímto účelem úvěrové instituci, která podporuje platbu, a případně poskytovateli platebních služeb, který jsme vybrali my nebo vy, abychom zpracovali platbu. Někteří poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje sami, pokud si u nich založíte účet. V takových případech se prosím přihlaste k poskytovateli platebních služeb pomocí přístupových údajů v rámci objednávky. Platí také zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.
Někteří poskytovatelé platebních služeb, kteří s námi spolupracují a kurýři, mají sídlo v zemi, která není členem Evropské unie. Osobní údaje jsou těmto společnostem poskytovány pouze za účelem plnění smlouvy.
Předávání dat kurýrní společnosti
Pokud nám dáte svůj výslovný souhlas během nebo po zadání objednávky, poskytneme vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo kurýrní společnosti, aby vás mohla před doručením objednávky kontaktovat a poradit nebo zařídit doručení. /> Výše uvedený souhlas lze kdykoli odvolat zasláním příslušné zprávy na naši kontaktní adresu uvedenou v části Naše kontaktní údaje a vaše práva nebo zasláním zprávy přímo kurýrní společnosti na níže uvedenou kontaktní adresu. Po odvolání souhlasu odstraníme vaše informace uvedené vym Vaše údaje poskytnuté za tímto účelem, pokud nevyjádříte svůj souhlas s dalším používáním vašich údajů pro jiné účely nebo pokud si nevyhradíme právo pokračovat v používání údajů v zákonných případech, o kterých vás budeme v tomto prohlášení informovat. ,

4. e-mail-Newsletter

Reklama zasílaná e-mailem po přihlášení k odběru novinek
Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, budete dostávat pravidelné zprávy od stejného nebo jako součást naší pravidelné osobní zprávy o pravidelném zpravodaji. Odběr zpravodaje můžete kdykoli zrušit zasláním zprávy s příslušnými informacemi nebo pomocí příslušného odkazu v bulletinu. Po obdržení adresy e-mailem Komise neinformuje Komisi o dalších službách poskytovaných jinými orgány ani o jiných prostředcích informací poskytovaných Komisí. v tomto prohlášení.
Newsletter je ve formě seznamu adres pro naše fúze pomocí stejné e-mailové adresy.
Tato směrnice se vztahuje na území regionu Evropské unie nebo na pozorovatele Evropské unie.

5. Cookies

Abychom zajistili, že naše internetové stránky mohou být použity a mohou být vytvořeny ze všech funkčních funkcí v celé produktové řadě nebo do celé produktové řady, jsou hromádky na našich řetězcích tzv. cookies. Výše uvedené - jako součást analýzy a posouzení zájmů - slouží k ochraně našeho oprávněného zájmu spočívajícího v optimální prezentaci naší nabídky. Soubory cookie s malými textovými soubory, které se automaticky ukládají do vašeho koncového zařízení. Některé z cookies, které používáme, jsou odstraněny poté, co byl deaktivován internet, tzn. po jeho uzamčení (tzv. relační cookies). Ostatní soubory cookie jsou uchovávány na vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při přístupu na web na koleji (trvalé soubory cookie). Čas uložení je uveden v nastavení cookies vašeho webového prohlížeče. Prohlížeč může být konfigurován tak, aby umožňoval informace o shromažďování cookies, jakož i možnost rozhodnout o jejich přijetí nebo odrazování v případě narušení nebo úplně. Prohlížeče spravují nastavení souborů cookie různými způsoby. V nabídce pomozte webovému prohlížeči vědět, že se vaše vysvětlení dotýká zmíněného nastavení souborů cookie. Jsou k dispozici na následujících odkazech:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Pokud s používáním cookies nesouhlasíte, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

6. Reklama pomocí nástrojů e-marketingu

Google AdWords Remarketing
S pomocí Google Adwords propagujeme náš web ve výsledcích vyhledávání a na webech třetích stran. Za tímto účelem je při návštěvě našeho webu automaticky ponecháno na zařízení každého návštěvníka tzv soubor cookie pro remarketing Google, který vám pomocí pseudonymního identifikátoru (ID) a na základě navštívených stránek umožňuje zobrazovat zájmově orientovanou reklamu. Výše uvedené - jako součást analýzy a posouzení zájmů - slouží k ochraně našeho oprávněného zájmu spočívajícího v optimálním fungování našich webových stránek na trhu.

Další zpracování dat probíhá, pouze pokud jste společnosti Google dali souhlas k kombinaci historie prohlížení a používání aplikace s vaším účtem ak použití informací z vašeho účtu Google k personalizaci reklam zobrazovaných na webových stránkách. Pokud v takovém případě budete přihlášeni při návštěvě našeho webu na Googlu, použije Google vaše data společně s údaji Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing na různých zařízeních. Za tímto účelem Google dočasně kombinuje vaše osobní údaje s údaji Google Analytics a vytváří cílové skupiny.

Remarketingová služba Google AdWords je nabídkou společnosti Google LLC (www.google.pl). Společnost Google LLC má centrálu v USA a je držitelem certifikátu EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je k dispozici na zadaném odkazu . V rámci dohody mezi USA a Evropskou komisí zavedla Komise přiměřenou úroveň ochrany údajů pro společnosti, které mají certifikát Privacy Shield.

Kliknutím na toto můžete deaktivovat cookies používané pro remarketing link. Kromě toho můžete získat informace o používání cookies a příslušném nastavení na webuDigital Advertising Alliance.

7. Doplňky pro sociální sítě

Použití sociálních pluginů
Naše webové stránky používají tzv sociální pluginy (pluginy) sociálních sítí.
Zobrazením naší webové stránky obsahující takový plugin vytvoří váš prohlížeč přímé připojení k serverům Facebook, Google, Twitter nebo Instagram. Obsah pluginu je přenášen příslušným poskytovatelem služeb přímo do vašeho prohlížeče a integrován do webových stránek. Díky této integraci získají poskytovatelé služeb informace, které váš prohlížeč prohlížel na našich webových stránkách, i když nemáte profil u daného poskytovatele služeb nebo nejste k němu aktuálně přihlášeni. Tyto informace (spolu s vaší IP adresou) odesílá váš prohlížeč přímo na server daného poskytovatele služeb (některé servery se nacházejí v USA) a tam se ukládají. Pokud jste se přihlásili na některý z webů sociálních sítí, bude tento poskytovatel služeb moci přímo přiřadit návštěvu našeho webu vašemu profilu na daném webu sociálních sítí. Pokud používáte daný plugin, např. Klikněte na tlačítko „Like“ nebo „Share“, budou příslušné informace také zaslány přímo na server daného poskytovatele služeb a tam uloženy. Tyto informace budou také zveřejněny na příslušné sociální síti a budou se zobrazovat lidem přidaným jako vaše kontakty.
Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a použití poskytovateli služeb, jakož i možnost kontaktu a vaše práva v tomto ohledu a možnost nastavení, která zajistí ochranu vašeho soukromí, jsou popsány v zásadách ochrany soukromí poskytovatelů služeb.

http://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Pokud nechcete, aby weby sociálních sítí odpovídaly údajům shromážděným během návštěv našeho webu přímo vašemu profilu na daném webu, musíte se před návštěvou našeho webu odhlásit z tohoto webu. Můžete také zcela zabránit tomu, aby se pluginy načítaly na stránce, pomocí příslušných rozšíření pro váš prohlížeč, např. Blokováním skriptů pomocí „NoScript“ (http://noscript.net/).

8. Naše kontaktní údaje a vaše práva

Máte právo na bezplatné informace týkající se vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, jakož i právo je opravit, omezit zpracování, odstranit nebo přenést.

Máte-li dotazy týkající se shromažďování, zpracování a použití vašich osobních údajů, opravy, blokování nebo výmazu údajů a odvolání souhlasu nebo námitek proti použití určitých údajů, kontaktujte správce údajů: MeClo sp z .o.o., ul. Powstańców Warszawskich 8, 38-400 Krosno contact@meclo.com.pl

Kromě toho máte právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

Právo na protest
Pokud zpracováváme osobní údaje způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů - v rámci analýzy a posouzení zájmů - abychom zajistili naše legitimní zájmy, můžete za tímto účelem proti tomuto zpracování dat vznést námitky - s účinností do budoucna. Pokud se zpracování provádí pro účely přímého marketingu, můžete kdykoli uplatnit své právo na námitku. Pokud zpracování probíhá pro jiné účely, máte právo protestovat pouze z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Poté, co uplatníte své právo vznést námitky, nebudeme pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů, ledaže prokážeme existenci oprávněných legitimních důvodů pro zpracování a budou mít přednost před vašimi zájmy a právy, nebo pokud je účelem zpracování vyšetřit, uplatnit nebo bránit nároky.

Výše uvedené se nevztahuje na zpracování údajů pro účely přímého marketingu. V tomto případě nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje pro výše uvedený účel.